Juta ali žaklovina se v večini uporablja za različne dekoracije, aranžmaje, vrečke, okrasne nadprte, kostume in dodatke. Veliko se uporablja tudi kot tehnična tekstilija, v tapetništvu, kmetijstvu...

Juta ali žaklovina se v večini uporablja za različne dekoracije, aranžmaje, vrečke, okrasne nadprte, kostume in dodatke. Veliko se uporablja tudi kot tehnična tekstilija, v tapetništvu, kmetijstvu...